Íme, eltelt 2 év az előző Kun Hagyományok Napja óta.
Idén is nagy lendülettel, sok programmal készülünk az idelátogatóknak. Az alábbi plakáton a főbb programok és a nap további történései is jelen vannak. Igyekszünk minél több információt helyszínenként lebontva is megosztani majd.
Nagy öröm számunkra, hogy az előző rendezvény teljes sikerrel, sőt elváráson felül sikerült. Reméljük ez évben is hasonlóan jó lesz majd!

Aki tud jöjjön, tekintse meg változatos programjainkat, egyen egy jót, játsszon egyet, találkozzon sok régi vagy mégtöbb új ismerőssel!

Az előző rendezvény részletei alább:

Kun Hagyományok Napja

2022. május 1.


                                              Karcag, Kecskeri- puszta


Kedves Mindenki!


Szeretnénk köszönetünket kifejezni azok irányába, akik megtiszteltek minket, s ellátogattak a rendezvényünkre.

A visszajelzéseitek alapján mindenkinek szép napja volt.

Nekünk csodálatos! Eddig nem igazán jutottunk szóhoz, hiszen nem számítottunk erre. Fantasztikus, hogy ennyi igazán jó embert sikerült egy helyre, egy eseményre idecsalogatni.

Néhány pontot leírnánk, ami jellemzi a Ti nagyszerűségeteket:

- tiszteletben tartottátok a szabályainkat

- nem volt szemetelés - miután elmentetek szétnéztünk, s egy eldobott szemetet sem találtunk

- a lovaspálya programjainál elismeréseket, tapsokat kaptunk- a játszórét mindig tele volt

- a kutyás bemutatóknál sokan nézelődtetek, érdeklődtetek

- a vásárosok portékái is új tulajdonosokat találtak

- az ebédnél mindenki türelemmel kivárta során

- az előadásokat figyelemmel hallgattátok....

ezt a sort még nagyon sok mindennel ki tudnánk egészíteni!

Külön megköszönnénk azoknak, akik e szép napon s előtte a segítségünkre voltak. Nagyon sokan vagytok, hatalmas szeretetet, odafigyelést, segítséget kaptunk mindannyiótoktól. Ez a rendezvény, ez a siker a Tiétek is!

Ahogyan említettük, két év múlva Veletek ugyanitt!


Minden jót kíván a Bene család!


Az eseményről készült videó:Kovács János Mesterszállási író, krónikás beszámolója:

Szép és emlékezetes napra virradtak a kunok 2022. május 1-én vasárnap, amikor a május elseje ünnep mellett az Anyák Napját is ünnepelték az emberek. Ekkor került sor a Kun Hagyományok Napja megtartására Karcag város határában, a Kecskeri-pusztán, Bene Sándor gazdálkodó tanyáján, aki a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület vezetője, valamint emeritus nagykun kapitány. S talán nem mindenki tudja róla, hogy a "Honfoglalás" című magyar filmben, amelyet Koltay Gábor rendezett, Bene Sándor játszotta a fiatal Árpádot.

Már a szép tavaszi reggelen rengetegen összegyülekeztek a Kecskeri-pusztán lévő tanyán, ahol már főtt a kasztrojokban a kunok nemzeti eledele, a finom birkapörkölt, mint hungarikum. Sok aggodalomra tehát már nem lehetett ok. A házigazda és barátai, lovastársai már a pusztán száguldoztak "az jó hamar lovak" hátán, hogy Balassi Bálintot idézzük a tavaszi kikelet érzékeltetésével. A tanyához közel pedig szépszámú rackanyáj legelt. A sok parkoló gépkocsi mellett hagyományos öltözetű, nagykalapú pásztorok jöttek-mentek, valamint a gazdáik pórázon nagyszámú kutyákat, pulikat, kuvaszokat, komondorokat, mudikat, agarakat, kopókat vezetgettek. Egy aranyos kis tacskó a lovasbemutató kijelölt színhelyére is behatolt, valamint szívesen barátkozott a szépszámú gyermeksereggel is.

Megjelent a szép rendezvényen a Nagykunság frissen megválasztott országgyűlési képviselője és a Kunszövetség elnöke, F. Kovács Sándor úr is. Őt itt már szinte mindenki jól ismerte, többen gratuláltak is neki a győzelemhez. Bene Sándor, mint házigazda, köszöntötte a vendégeket, majd átadta a szót F. Kovács Sándornak, aki megtartotta ünnepi köszöntőjét. Üdvözölte a népes vendégsereget, a kun hagyományok éltetőit, majd örömét fejezte ki, hogy ezen a szép ünnepi reggelen erre a rendezvényre, a Kun Hagyományok Napjára kerül sor. Ezek a hagyományok több száz, vagy inkább még ezerévesek, amelyek egy részét még az eurázsiai füves pusztákról hozták őseink. A tatárjárás óta itt élő kunok mindig büszkék voltak kiváltságaikra, amelyet IV. Béla király a haza védelméért adományozott nekik. Büszkék voltak szép állataikra, amelyeket nagyszámmal tenyésztettek a mocsaras pusztákon. Büszkék voltak magyar hazájukra, amelyet védtek, keresztény hitükre, amit gyakoroltak és hagyományaikra, amiket híven őriznek a mai napig. A kun hagyományok élése, éltetése, megbecsülése és bemutatása jegyében zajlik ez a mai ünnepség, amelyhez mindenkinek tartalmas, örömteljes napot kívánok, fejezte be köszöntőjét F. Kovács Sándor képviselő úr.

Az ünnepi megnyitó beszéd emelkedett hangulata után vidám, önfeledt percek következtek, amelyet a Nyeszletszájú Bakamászok Gólyalábas Kompánia biztosított, humorral, kommentárokkal, énekekkel, vidám produkciókkal, amelyekbe bevonták a közönséget is. Bizonyítva, hogy bizony a humor, a jókedv s olykor még a csúfolódás sem állt távol kun őseinktől. Ez a műsor mindenkinek nagyon tetszett, de leginkább talán a gyermekeknek.

Ezután következett a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület ünnepi lovasbemutatója, amely egy közös nyílzápor kilövésével indult. A bemutató címe a következő volt: "Harc és játék a lovasnomád hagyományban". A lovas csapat a bemutató első részében a kunokra jellemző fegyverek használatát és a jellemző harcmodort mutatta be vágtázó lovak hátán, korhű viseletben. A második részében pedig a nomád lovasjátékokat - köböre, lovasbirkózás, leányrablás, trükklovaglás - csodálhatta meg az érdeklődő közönség. A "játék" cím arra is utalhat, hogy régen bizony a kun gyermekeket még kicsiny korukban játékos formában tanították meg a harci eszközökkel való bánásra, valamint a lovaglásra is. Ezeknek a lovas mutatványoknak, bravúroknak a végignézése szinte kifejezhetetlen élményt nyújtott a közönségnek, akik nagy részben a kun hagyományok szerelmesei voltak, köztük olyan ismert művészek is, akik a kunok történetét és értékeit maradandóan örökítették meg, mint például a jeles szobrász testvérpár, Győrfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész és Győrfi Lajos Magyar Örökség-díjas szobrászművész, akik a "Sárkányölő Szent György"-szobor alkotóihoz, a Kolozsvári-testvérekhez, Mártonhoz és Györgyhöz hasonlíthatók. De voltak itt újságírók, festők, néprajztudósok, fazekasok és egyéb népi iparművészek és alkotók. Részt vett a rendezvényen dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úr is a feleségével. A lovas harci és ügyességi verseny során a lovas nomád csapat a legjobb tudását mutatta meg a nézőknek, amely tudásnak több évtizedes gyakorlás volt az alapja. Ezek az emberek szinte összenőttek, egyek voltak a lovaikkal, éreztetve azt a tudást, erőt, ügyességet, bátorságot és hitet, amellyel kun őseink túlélték az elmúlt "zivataros" történelmi századokat. Ezek az emberek a lovagláson kívül értettek az íj, a kelevéz, a lándzsa, a szablya és a karikásostor használatához is. Szinte egy Csingiz Ajtmatov-regényrészlet elevenedett meg a szemünk előtt.

Nem véletlen tehát, hogy az idő is gyorsan röppent, elérkezett a délidő, a finom nagykunsági ételek elfogyasztása, amelyre két helyen került sor: a régi tanya udvarán, valamint az új lovarda épületében lett elfogyasztva a finom ebéd. Utóbbi helyen a falon szép színes fényképkiállítást lehetett látni, amely művészi szépséggel dokumentálta a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület elmúlt éveit, eredményeit, utazásait és bemutatóit. A művészi szépségű és értékű fotókat Benéné Lajtos Katalin készítette, aki a rendezvény egyik főszervezője és szintén oszlops tagja az Egyesületnek. A finom birkapörkölt elfogyasztásához a Pipás-zenekar játszott régi nagykunsági muzsikákat és dalokat.

Ebéd után szintén a régi nagykunsági élet egy fontos részletére, a pásztorkultúra bemutatására került sor. Láthattak a vendégek csikós és puszta-ötös bemutatót, a hajdúszoboszlói csikósok közreműködésével. A Nagykunság gazdag, egyedi és archaikus pásztoréletét már a 19. század végén a Túrkevéhez tartozó Ecsegpusztán fedezte fel a jeles természet- és néprajztudós, Herman Ottó, aki ezt az 1896. évi millenniumi kiállításon be is mutatta. Ide magával vitte a híres csikósszámadót, Finta Miklóst is, a kiváló szobrászművész Finta-fivérek nagybátyját. A nagykunsági pásztorélet megörökítésében nagy érdeme volt még a jeles karcagi születésű néprajztudósnak, Györffy Istvánnak is, aki a "Nagykunsági krónika" című könyve mellett számtalan fényképfelvételen örökítette meg a régi pásztoréletet.

Ezután került sor a lovasbemutató helyszínén a magyar kutyafajták bemutatójára, valamint magyar agár bemutatóra. Közben egészen magjavult az idő, a nap is már többedmagával kezdett sütni, a kutyáknak igen lógott a nyelvük. Majd a lovardában lévő másik kiállítás értékelésére került sor, amelyet a rendezvény szervezői hirdettek meg a Karcagi Református Egyházközséghez tartozó tanintézmények diákjai között. Ezeknek a szép gyermekrajzoknak a tárgya szintén a nagykunsági történelem, élet és hagyományok voltak. Ennek a megszervezői és lebonyolítói a következő személyek voltak: Ferenczi Péter Tamásné, Gulyás-Szentesi Katalin és Simonné Fodor Dóra.

Ezután a tanya udvarán különböző ismeretterjesztő előadásokra került sor. Először dr. Nagy Molnár Miklós jeles néprajztudós, a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója tartotta meg érdekes és elmélyült előadását a kunok történetéről, hogyan kerültek ide Ázsiából és hogyan települtek le a mai Nagy- és Kiskunság területén, hogyan váltak az ország védőivé és építőivé. Ezután Albert Krisztián a Kecskeri-puszta történetéről, táji alakulásáról, gazdag növény- és állatvilágáról tartott előadást, amelyeket különböző tárgyi dokumentumok, növények, fészkek, állatkoponyák bemutatásával is illusztrált.

A nap folyamán számos kísérő program tette még gazdagabbá és emlékezetesebbé ezt az ünnepséget. Ilyen volt például a Mudi Fesztivál a Magyar Mudi Egyesület szervezésében, elismert bírák és neves tenyésztők közreműködésével. A szteppei lovasnépek tárgyi kultúrája került bemutatásra a nagyjurtában, valamint csontkovácsok dolgoztak a kisjurtában. Egész nap kézműves bemutatók és vásár volt különböző népművészeti alkotásokból, tájjellegű helyi élelmiszerekből. Az eredeti nagykunsági ételek főzésében a "Horváth-Kert Vendéglő" dolgozói jeleskedtek. Valamint a vendégeknek egész nap rendelkezésükre állt a lovaskocsikázás a Kecskeri-pusztán. Délután még sor került a lovasok körében - a közép-ázsiai sztyeppéken a mai napig igen népszerű - köböre lovasjátékra, mely a Nagykunságban maradt fent a 19. századig.

Szólt még egyébként ez a nap a gyönyörű nagykun hagyományok bemutatása mellett a közösségépítésről, amelyre a mai, egyre borzalmasabbá és bizonytalanabbá váló világban egyre nagyobb szüksége van az embereknek. Hiszen ebben a felpörgő és elgépiesedett világban egyre kevesebbet tudunk magunkkal és egymással foglalkozni. A régi patriarhális életet, a téli tanyázások vidám hangulatát már csak a könyvek lapjairól ismerjük. Újra fel kell építeni és erősíteni bomladozó közösségeinket, megerősíteni a magyar vidék szellemi és művészeti "végvárait", amelyeket már régóta ostromolja a nemzetünktől idegen, globalista és kozmopolita áradat. Bizony jó volt itt, Bene Sándor barátom tanyáján, összejönni, elbeszélgetni régi jó ismerősökkel az élet ügyesbajos dolgairól. Együtt lelkesedni és gyönyörködni a lovasok ügyességében, a vágtató lovak szépségében. Jó látni azokat a gazdag értékeket, amit kun őseink ránk és utódainkra hagytak, s amely örökséget a legjobb tudásunk szerint nekünk is művelni, gazdagítani, gyarapítani és továbbadni szent kötelességünk.

Összességében egy nagyon jól megszervezett és nagyon jól sikerült rendezvény, egy nagyon szép, értékes és tartalmas nap volt. Teljes mértékben sikerült megvalósítani mindazokat a dolgokat, amelyeket e nap rendezősége kitűzött maga elé. Rengeteg ember munkája, támogatása van egy ilyen szép nap létrejöttében, de lelki, szellemi támogatóknak lehet tekinteni azt a sok vendéget is, akik a május elsejei ünnepet a lehető legjobb helyen töltötték el, s a lelki és kulturális feltöltődés mellett igazi gasztronómiai élmények birtokába is jutottak. A rendezvény gazdagon, színesen, tanulságosan és élvezetesen mutatta a Nagykunság több száz esztendős történetét, értékeit, hagyományait, kultúráját és lelkiségét. A rendezvény fő szervezője a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület, mely nagyon jó, épületes és tartalmas nagykunsági hagyományőrző napot szervezett, amelyre a nagyszámú résztvevő vendégek sokáig emlékezni fognak majd.

Részletek a rendezvény programjairól

Kedves érdeklődők!

Szeretnénk veletek megosztani néhány érdekességet az eseménnyel kapcsolatosan.
Elsőként a rendezvénynek otthont adó Bene-tanyát és a körülötte található Kecskeri-puszta Természetvédelmi Területet mutatnánk be.
Családunk gazdálkodással foglalkozik, melynek egyik helyszíne ez tanya. Állataink jóléte fontos nekünk, igyekszünk jól, egészségesen és természetszerűen tartani őket. Törzskönyves állománnyal tenyésztünk magyar(racka) juhokat, szürkemarhákat, shagya-arab lovakat, komondor és mudi kutyákat. A juhok és marhák a tavasztól-őszig terjedő időszakban legelnek pásztorok felügyeletével, lovaink pedig egész évben nagy területen ridegtartásban vannak.
A tanya körüli terület a Hortobágyi Nemzeti Park legdélebbi része, mely a Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület nevet viseli. A térséget a hajdan nagy kiterjedésű, mocsarakkal tarkított nagykunsági puszták utolsó maradványa és az itt kialakult élővilág védelme érdekében 1993-ban 1.226 ha-on nyilvánították védetté.
A Kecskeri-pusztáról bővebben az alábbi két linken lehet olvasni:
- https://www.hnp.hu/.../termeszet.../oldal/kecskeri-puszta-tt
- https://karpatmedence.net/.../225-a-kecskeri-puszta...
Május 1-jén 11 és 15 órakor lovaskocsis túravezetés indul a tanyától 2 km-re található Kecskeri tóhoz. Krisztián Albert beszélget majd az érdeklődőkkel. Krisztián a nap folyamán 14:10-kor előadást tart majd A Kecskeri-puszta története, táji alakulása, növény- és állatvilága címmel a jurtáknál.

A rendezvény főszervezője a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület.

Rólunk kicsit bővebben:
Csapatunk 2004-ben több éves előzmény után azzal a céllal alakult meg, hogy sztyeppei lovasnomád őseink nagyszerű kultúrájára emlékezzünk, abból minél többet elsajátítva, s tovább éltetve mai modern világunkban. Egy maroknyi lelkes fiatal alapította meg az egyesületet, mely az évek során számos hazai településre kiterjedt, s ez nem csak azért van, mert ilyen népszerű és hatékony a tevékenységünk, hanem mert manapság ekkora terület kell, hogy egy egyesületnyi olyan ember összejöjjön, aki így értelmezi a hagyományőrzést. A megmaradt érdeklődők és az érdeklődő megmaradottak alkotják az Egyesület két szárnyát: a Tiszai szárnyban vonulnak fel a karcagiakon kívül debreceni és nagykörűi tagok, a budakalászi, pomázi, szentendrei illetőségűek pedig a Dunai szárnyba tömörülnek.
Célunk, hogy őseink nagyszerű lovasnomád kultúráját felelevenítsük, ezzel gyarapítva magunk, honfitársaink és - a nagy karcagi néprajzkutató Györffy Istvánnal is szólva - Európa művelődését.
"Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az európai művelődést."
Ennek érdekében a lovasnomád hagyományőrző mozgalomba illeszkedve igyekszünk tanulni őseink hadikultúráját, és maradék lehetőségeinkkel minél teljesebben megélni, újratanulni azt, hogy valamit visszahozzunk és átmentsünk e mai műanyag valóságba - hiszen nagy szükség lenne erre az elveszett tudásra helyes utunk megtalálásához.
Évezredes kultúránk tette naggyá nemzetünket, melyet kötelességünk a 21. században is éltetni és továbbadni a fiatalabb nemzedékeknek.

Az esemény társrendezvénye a Mudi Fesztivál, mely 3. alkalommal kerül megrendezése.
A Fesztivál célja, hogy olyan szakmai-baráti találkozót hozzunk létre, mely a fajta tenyésztőit, bíróit, mudi barátokat és az érdeklődőket összehozza. Tartalmas beszélgetések, baráti találkozások, közös eszmecsere tölti majd meg ezt a napot.
A szervező Magyar Mudi Egyesületről:
A Magyar Mudi Egyesület 2013-ban alakult, 2020. januárjában kapta meg az Elismert Tenyésztői Szervezet címet. Olyan neves tenyésztők alapították, akiknek céljuk a szeretett fajtánk genetikai, egészségi megőrzése. Az elnöke Zsíros Csaba, 3-szoros aranykoszorús mestertenyésztő, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének életműdíjas és Aranykoszorús jelvénnyel kitüntetett tagja.
Az egyesület célkitűzései között szerepel nem csupán a tenyésztés és a fajtabemutatás, hanem szeretnénk minden kutyaszerető ember számára betekintést nyújtani a mudik világába különböző módokon, például kiadványokkal, cikkekkel, interjúkkal, terelő táborok szervezésével, kiállítások és tenyészszemlék tartásával az egész országot lefedve.
Az Egyesület célja, hogy a védett nemzeti értéket képviselő, veszélyeztetett magyar terelő pásztorkutya-fajta, a mudi megőrzése és védelme, ezen belül-a mudi fajta széles körű megismertetése, népszerűsítése, terjesztése, ősi használati értékének megőrzése, és ehhez kapcsolódó biológiai-, genetikai tulajdonságainak megóvása, erősítése; egészséges, minőségi, törzskönyvezett állomány fenntartása és tenyésztése. Továbbá a mudi fajtájú kutyák magyarországi tenyésztőinek, barátainak közösséggé alakítása, a magyar pásztorkultúra ápolása, természetbarát és állatbarát életmód terjesztése, a fajtával, továbbá annak eredeti felhasználási köréhez kapcsolódó más honos, védett állatfajokkal és azok tartásával kapcsolatos nemzeti hagyományok, kulturális értékek védelme, fenntartása, és a jövő nemzedék számára történő megőrzése. Célunk a fajta kiváló adottságaiból eredő, embert segítő tulajdonságainak (ún. használati kutya jellegének)megőrzése -kiemelten eredeti feladatára, a legeltetéses állattartatásban való alkalmazásra, továbbá sportkutyaként -valamint e tulajdonságok fejlesztése, fejlesztési lehetőségeinek támogatása, a fajta tenyésztésével és tartásával kapcsolatos szakmai -színvonal növelése érdekében ismeretterjesztő képzés és tudományos kutatások ösztönzése.
További információ az egyesület tevékenységéről:
www.magyarmudi.hu
Magyar agár bemutató

Magyar kutyafajták bemutatóját is megtartjuk, hogy minél szélesebb körben ismertté váljanak!

Hogy melyik fajták tartoznak ide: erdélyi kopó, komondor, kuvasz, magyar agár, rövidszőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, mudi, puli, pumi.
Róluk több információt előzetesen itt a linken lehet olvasni, illetve az egyes fajták tenyésztőszervezetinek oldalán: https://vaskarika.hu/.../tudod_melyik_a_kilenc_magyar.../
Most kicsit bővebben a magyar agárról írnánk, hiszen a rendezvényen agarász bemutatóval is részt vesznek. Erről a bemutatóról részletesen:
Sokan tudják, hogy az agarak szemmel vadásznak és ez alól természetesen a magyar agár sem kivétel. Nem jelent ez mást, mint hogy a távolból éles szemével kiszúrja az üldözendő vadat és rögtön a nyomába is ered. Ezt a tulajdonságukat használjuk ki, mikor a vadászat nagyközönségnek történő bemutatását mesterséges körülményeket között imitáljuk. Egy műnyúlnak nevezett vonszalékot húzunk a kutyák előtt, melynek mozgását - hogy minél jobban hasonlítson a valódi nyúl cikázására - a földre rögzített tárcsákkal forgatjuk előttük. A cél az agarak számára mindig a fogás és ennek érdekében mindent beleadnak. Közben a gondolkozás sem maradhat ki és a párban futó kutyák igyekeznek egymást is segíteni a siker érdekében. Igazi élmény látni, ahogyan összedolgozik az akár azelőtt egymásnak teljesen ismeretlen páros is. Amikor még volt lehetőség az agarászat legális gyakorlására, akkor gyakorta kísérték a dolgozó kutyákat lóhátról. Ennek bemutatását is megkíséreljük és biztos vagyok benne, hogy aki egyszer ezt saját szemével nézheti végig, annak a lelkében egy kiemelkedő helyen marad majd meg emlékként. A bemutató ránk szabott idején kívül is ott leszünk és futtatni is fogunk, amit bárki kipróbálhat a kutyájával, ha kedve tartja. Ha pedig valaki szívesen ismerkedne a fajtával, akkor telepedjen körénk és beszélgessünk egy jót a mindennapokról, amit számunkra a magyar agaraink tesznek teljessé.

A Pipás-népzenei együttes 2002-ben alakult Tiszafüreden.

Nem vagyunk hivatásos zenészek, a polgári foglalkozásunk mellett igyekszünk minden lehetőséget megragadva részt venni és részt vállalni olyan eseményekben, amelyek kapcsolatosak a népzenével, a néptánccal és egyéb néphagyománnyal. Gyermekkorunkban előszőr a néptáncon keresztül ismerkedtünk meg a folklór világával, majd később a tánc és a zenélés párhuzamosan folytatódott, kapcsolódott össze. A barátság és az egymással való találkozás is ennek köszönhető.. A későbbiekben különböző fesztiválok kapcsán több együttessel is megismerkedtünk és dolgoztunk együtt, töltöttünk el szép időszakokat. Több ízben volt alkalmunk külföldi országokba is eljutni és bemutani szeretett hazánk színes és értékes népi kultúráját. Szerepeltünk több alkalommal: Franciaországban, Olaszországban, Csehországban, Németországban, Romániában, Ausztriában és Lengyelországban. Jelenleg is minden olyan dologban részt vállalunk, amely a magyar hagyományok bemutatásával foglalkozik. Muzsikálunk táncházakban, játszóházakban, kísérünk néptáncegyütteseket és koncertezünk.
A zenekar állandó tagjai :
• Bíró Attila (zenekar vezető, prímás, ének)
• ifj. Bíró Attila (hegedű)
• Böröczky Endre (brácsa, koboz)
• Biróné Dékány Judit (nagybőgő, ütőgardon, dob)
Rendszeresen meghívott vendégünk Lukács Pál, aki fúvós hangszereken játszik (clarinet, tárogató és népi furulya).
A Pipás népzenei-együttes nyomon követhető a Facebook-on.

Kicsik s akár a nagyok számára is csodálatos programot kínál a Bengecseg Alapítvány népi kézműves és játszótere/játszórétje.

Bővebben róluk:
A Bengecseg Alapítvány 2001-ben lett nyilvántartásba véve. Székhelye és működési területe elsősorban Karcag, a Nagykunság, de a Tiszántúl több településén is jelent már meg programjaival. Az alapítvány fő céljai a közművelődés, a nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, a kulturális örökség megóvása, tudományos tevékenység, ifjúságvédelem, az esélyegyenlőség elősegítése és az egészséges életmód területeit érintik. A programok célcsoportjai elsősorban gyerekek, ifjak, családok, ill. hátrányos helyzetűek. Munkánkat, ha szükséges, 20-25 fős önkéntes csapat mozgósításával végezzük.
Programjaink vázát a Nagykunság szellemi kultúrájának elemeiből építjük fel. A tartalom összeállításánál, az eszköztár kiválasztásánál, a megjelenés kialakításánál fontos szempontok: a hiteles ismeretnyújtás, művészi értékű megjelenítés, játékosság, interaktivitás, korszerűség,
élményszerűség, közösségszervező erő. Elsősorban tematikus programokat szervezünk, ezek leginkább a réti élet - pásztorkodás és a búza - kenyér témákat ölelik fel.
A JÁTSZÓRÉT - családi és gyermekprogram egy tematikus játéktér, központi tárgyköre a rét, réti élet, pásztorkodás. A különböző programelemek élményszerű ismeretszerzésre adnak lehetőséget.
- Gyarapíthatjuk tudásunkat a játékmester vezette tanösvény járásával, kipróbálhatjuk ügyességünket a pásztoreszközök használatával és alkothatunk kedvünkre a kézműves foglalkozásokon..., és ha megéheztünk általunk készített lepénnyel csillapíthatjuk étvágyunkat.
Jelmondatunk: A Nagykunság kultúrkincseit játszva átörökíteni.

A Kun Hagyományok Napja egyik fontos része a régi nomádok harcmodorát és lovastudását megidéző ügyességi verseny.

A verseny első részében a fegyverhasználat kapja a hangsúlyt, a versenyzőnek különböző harci feladatokat kell teljesítenie a keze ügyében lévő fegyverekkel (íj, szablya/fokos, kopja, kelevéz).
A verseny második felében az olyan terepakadályok legyőzése lesz a lényeg, mint a mocsaras vidék, a gáton lovaglás, árkon átkelés és a magaslati pontról körbetekintés.
A feladatok leküzdése során a versenyző ízelítőt kap azokból az akadályokból, amivel az évszázadok során szembe kellett néznie egy pusztai lovas harcosnak.
harci feladatok:
-íjászat
-kelevézhajítás
-kopjaszúrás
-fejvágás váltott kézzel, szlalomban
-ugrások
terepakadályok:
-mocsárátkelés
-gátlovaglás
-árokmetszés
-betonkocka hódítás (1x1 m-es beton kockán megállás 4 lábon)

Mi is az a köböre?


A köböre mai napig széles körben elterjedt lovasjáték Belső Ázsiában. Többféle elnevezése is ismert: kazakul kökpar - vagy kökbörü tartuw-nak hívják, aminek jelentése: "küzdelem a szürke farkasért". A perzsa buszkasi elnevezés szó szerinti jelentése: "húzni a kecskét". A magyarban a Tiszántúl kunok lakta vidékein maradt fenn kegbere, vagy köböre néven. A játék lényege, hogy a lovasoknak a földre helyezett farkast vagy kecskebakot (jelen esetben egy rackabárány kitömött bőrét) kell a kijelölt helyre (kosárba) juttatni. Amelyik csapatnak ez előbb, illetve többször sikerül, az győz. A játék során az a lovas, illetve csapat a sikeresebb, amelyik ügyesebben bánik a lovával, illetve jobban dolgoznak össze: szóval amelyik hatékonyabb a harcban.
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el